LOGOWANIE

Kwalifikacja AU63 - CZERWIEC 2013

(Organizacja i prowadzenie archiwum)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU63 - CZERWIEC 2013':

- Który dokument stanowi podstawę prawną normującą pracę archiwum zakładowego? ........
- Archiwum zakładowe tworzy się w tej jednostce organizacyjnej, która wytwarza ........
- Który dokument określa sposób obiegu dokumentów w instytucji? ........
- W których klasach rzeczowego wykazu akt klasyfikuje się akta typowe? ........
- Kwalifikacja archiwalna to ........
- Który z wymienionych systemów kancelaryjnych jest obowiązującym w państwowych jednostkach organizacyjnych? ........
- Który z wymienionych znaków sprawy jest zapisany zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.? ........
- Kto przeprowadza ekspertyzę akt oznaczonych symbolem BE? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU63 - CZERWIEC 2013