LOGOWANIE

Kwalifikacja E14 - PAŹDZIERNIK 2016

(Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E14 - PAŹDZIERNIK 2016':

- W języku HTML, aby uzyskać efekt jak na przykładzie, należy zastosować konstrukcję

Duży tekst zwykły tekst

........
- Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób:

Rozdział 1

tekst

Podrozdział 1.1

tekst

Podrozdział 1.2

........
- W języku CSS zdefiniowano formatowanie

p > i {color: blue}

Oznacza to, że kolorem niebieskim zostanie zapisany

........
- Który z przedstawionych kodów XHTML sformatuje tekst według podanego wzoru?

Ala ma kota
a kot ma Alę

........
- Aby zbadać rozkład ilościowy poszczególnych kolorów zdjęcia, należy użyć ........
- Polecenie języka SQL w postaci

ALTER TABLE 'miasta'
ADD 'kod' text;

........
- W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że pole to stanie się ........
- W tabeli artykuly wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkownika jan

GRANT ALL PRIVILEGES ON artykuły TO jan
REVOKE SELECT, UPDATE ON artykuly FROM jan

Po wykonaniu poleceń użytkownik jan będzie miał prawa do

........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.14-X-16.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: