LOGOWANIE

Kwalifikacja EE9 - PAŹDZIERNIK 2016

(Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE9 - PAŹDZIERNIK 2016':

- W języku CSS zapis w postaci:

p { background-image: url(“rysunek.png"); }

sprawi, że rysunek.png będzie

........
- Który z przedstawionych kodów XHTML sformatuje tekst według podanego wzoru?

Ala ma kota
a kot ma Alę

........
- Którą klauzulę powinno się zastosować w poleceniu CREATE TABLE języka SQL, aby dane pole rekordu nie było puste? ........
- Baza danych księgarni zawiera tabelę ksiazki z polami: id, idAutor, tytul, ileSprzedanych oraz tabelę autorzy z polami: id, imie, nazwisko. Aby stworzyć raport sprzedanych książek z tytułami i nazwiskami autorów, należy ........
- W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób

var x = parselnt(a);

Zmienna x będzie typu

........
- W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy zmienne a oraz b są dodatnie, z czego zmienna b jest mniejsza od 100. Warunek taki powinien być zapisany w następujący sposób: ........
- Do uruchomienia skryptu JavaScript wymagane jest oprogramowanie ........
- Przekierowanie 301 służące przekierowaniu użytkownika z jednego adresu URL na inny można ustawić w pliku konfiguracji serwera Apache o nazwie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: