LOGOWANIE

Kwalifikacja INF3 - PAŹDZIERNIK 2016

(Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja INF3 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Zapis znacznika HTML w postaci

<a href="#hobby">przejdź</a>

........
- Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób:

Rozdział 1

tekst

Podrozdział 1.1

tekst

Podrozdział 1.2

........
- W języku CSS, aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość ........
- W języku CSS zapis postaci

h1::first-letter {color: red;}

sprawi, że koloru czerwonego będzie

........
- Który z przedstawionych kodów XHTML sformatuje tekst według podanego wzoru?

Ala ma kota
a kot ma Alę

........
- Które ze zdań opisuje grafikę wektorową? ........
- W standardzie HDTV jest stosowana rozdzielczość ........
- Polecenie języka SQL w postaci

ALTER TABLE 'miasta'
ADD 'kod' text;

........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: