LOGOWANIE

Kwalifikacja SPC4 - CZERWIEC 2014

(Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja SPC4 - CZERWIEC 2014':

- Kręgi piersiowe w półtuszy wieprzowej to elementy kostne pomiędzy ........
- Linia odcięcia schabu od przodu w półtuszy wieprzowej przebiega ........
- Rozbiór niezmechanizowany rozpoczyna się od ........
- W obróbce elementów zasadniczych, zespołów mięśni w linii rozbiorowej, należy zastosować ........
- Mięso wołowe klasy II jest ........
- Dużą wydajność i szybkość zamrażania uzyskuje się stosując metodę ........
- Do rozmrażania półtusz i ćwierćtusz należy zastosować metodę ........
- Rolady należy zakwalifikować do grupy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: