LOGOWANIE

Kwalifikacja HGT10 - PAŹDZIERNIK 2013

(Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:














Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja HGT10 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Zabiegiem agrotechnicznym wykonywanym przez rolnika w uprawie roślin jest ........
- W ogrodzie warzywnym należy zrezygnować z uprawy ........
- Niezbędnymi warunkami hodowli koni jest przede wszystkim ........
- Najlepsza pasza zapewniającą kompletny zasób witamin to ........
- Do kompleksowej mechanizacji w produkcji roślinnej należy zastosować ........
- Surowce rolnicze o największej trwałości podczas transportu i przechowywania to ........
- Podczas kontroli produkcji ekologicznej w gospodarstwie rolnym sprawdzeniu podlegają ........
- W ramach ekologicznej produkcji rolniczej należy zastosować ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: