LOGOWANIE

Kwalifikacja T8 - PAŹDZIERNIK 2013

(Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja T8 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Zabiegiem agrotechnicznym wykonywanym przez rolnika w uprawie roślin jest ........
- Najlepsze warunki na pastwisku górskim dotyczą wypasu ........
- Najlepsza pasza zapewniającą kompletny zasób witamin to ........
- Do innych prac niż uprawa roli, należy użyć ........
- Podczas kontroli produkcji ekologicznej w gospodarstwie rolnym sprawdzeniu podlegają ........
- Przestrzeganie zasad dobrej kultury rolnej przy ubieganiu się o płatności bezpośrednie jest ........
- Czynnikiem wpływającym na koszty hodowli zwierząt jest ........
- Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi pokojów gościnnych trzeciej kategorii w gospodarstwie agroturystycznym, należy zaprojektować łazienkę do dyspozycji maksymalnie dla ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: T.08-X-13.10


Test jest przeznaczony dla zawodów: