LOGOWANIE

Kwalifikacja TG9 - PAŹDZIERNIK 2013

(Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG9 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Najlepsze warunki na pastwisku górskim dotyczą wypasu ........
- Do kompleksowej mechanizacji w produkcji roślinnej należy zastosować ........
- Jednym z najczęstszych czynników przyczyniających się do powstania wypadków podczas prac eksploatacyjnych maszyn rolniczych jest ........
- Czynnikiem wpływającym na koszty hodowli zwierząt jest ........
- Rolnik, planując prowadzenie przyzagrodowego pola kempingowego na terenach atrakcyjnych turystycznie, powinien pominąć ........
- Zgodnie z definicją kempingu, turystom świadczy się usługi w postaci ........
- Wodzionka, karminadle, modro kapusta i makówki to potrawy charakterystyczne dla kuchni ........
- Gościom reprezentującym starsze pokolenie, podczas pobytu w gospodarstwie agroturystycznym, należy zapewnić przede wszystkim ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: