LOGOWANIE

Kwalifikacja Z3 - STYCZEŃ 2016

(Ochrona osób i mienia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z3 - STYCZEŃ 2016':

- Wywiad ochronny ma na celu ........
- Pracownika ochrony osobistej ochraniającego VIP-a w miejscu publicznym należy uzbroić ........
- Użycie przez pracownika ochrony osobistej kajdanek, jako środka prewencyjnego jest ........
- Mecz piłki nożnej organizowany na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, w rozumieniu obowiązujących przepisów, jest imprezą masową, jeżeli organizator udostępnił ilość miejsc nie mniejszą niż ........
- Najbardziej niebezpiecznym zdarzeniem, do którego może dojść podczas imprezy masowej, jest ........
- W skład procedury sprawdzania uprawnień osoby do uczestnictwa w imprezie masowej nie wchodzi ........
- Które z miejsc w hipermarkecie kwalifikuje się jako wewnętrzną strefę ochrony? ........
- W przypadku znalezienia pakunku niewiadomego pochodzenia, co do którego zachodzi podejrzenie, że może zawierać ładunek wybuchowy należy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.03-X-16.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: