LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 48191 - Metoda "ataku na osobę z bliskiej odległości" może być przeprowadzona przez zamachowca przy pomoc...
 • Pytanie nr 48192 - Wywiad ochronny ma na celu
 • Pytanie nr 48193 - Rodzaj użytego szyku ochronnego jest zależny w szczególności od
 • Pytanie nr 48194 - Ilu pracowników ochrony osobistej wchodzi w skład szyku ochrony typu "prosty romb"?
 • Pytanie nr 48195 - Pracownika ochrony osobistej ochraniającego VIP-a w miejscu publicznym należy uzbroić
 • Pytanie nr 48196 - Przejazd VIP-a odbywa się jednym samochodem przy jednoosobowej ochronie. Uwzględniając metodę zeg...
 • Pytanie nr 48197 - "Punkt dowodzenia w rezydencji osoby ochranianej" spełnia funkcje
 • Pytanie nr 48198 - Użycie przez pracownika ochrony osobistej kajdanek, jako środka prewencyjnego jest
 • Pytanie nr 48199 - W jakim celu ujmuje się osobę stwarzającą bezpośrednie zagrożenie dla osoby ochranianej?
 • Pytanie nr 48200 - Sprawdzenia tożsamości pracownik ochrony osobistej dokonuje na podstawie
 • Pytanie nr 48201 - Mecz piłki nożnej organizowany na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, w rozumieniu obowiązu...
 • Pytanie nr 48202 - Ilu członków służby porządkowej i informacyjnej musi być zapewnionych przez organizatora na 200 o...
 • Pytanie nr 48203 - Podczas przeglądania bagażu członek służby informacyjnej stwierdził obecność przedmiotów, których...
 • Pytanie nr 48204 - Najbardziej niebezpiecznym zdarzeniem, do którego może dojść podczas imprezy masowej, jest
 • Pytanie nr 48205 - Aby nie doszło do paniki podczas ewakuacji, służby porządkowe i informacyjne nie powinny
 • Pytanie nr 48206 - W wyniku zastosowania przez członka służby porządkowej środka przymusu bezpośredniego w postaci c...
 • Pytanie nr 48207 - W skład procedury sprawdzania uprawnień osoby do uczestnictwa w imprezie masowej nie wchodzi
 • Pytanie nr 48208 - Zasada współdziałania członków służb porządkowych i informacyjnych podczas zabezpieczania imprezy...
 • Pytanie nr 48209 - Współpraca członków służb porządkowych i informacyjnych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej po...
 • Pytanie nr 48210 - Które z miejsc w hipermarkecie kwalifikuje się jako wewnętrzną strefę ochrony?
 • Pytanie nr 48211 - Pracownicy ochrony fizycznej otrzymują indywidualne zadania od dowódcy zmiany związane z pełnieni...
 • Pytanie nr 48212 - Obowiązkowa ochrona fizyczna nie dotyczy
 • Pytanie nr 48213 - W przypadku znalezienia pakunku niewiadomego pochodzenia, co do którego zachodzi podejrzenie, że ...
 • Pytanie nr 48214 - Plan ochrony obiektu, obszaru, urządzenia lub transportu podlegającego obowiązkowej ochronie w cz...
 • Pytanie nr 48215 - W przypadku ujęcia osoby, interweniujący kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej nie ma prawa do
 • Pytanie nr 48216 - Podczas legitymowania osób będących w pojeździe, pracownik ochrony fizycznej
 • Pytanie nr 48217 - Poprzez "strefę dostępności" należy rozumieć
 • Pytanie nr 48218 - Skarbiec w obiekcie bankowym jest zabezpieczeniem
 • Pytanie nr 48219 - Do ochrony wnętrz o dużej kubaturze i terenów otwartych stosuje się czujki
 • Pytanie nr 48220 - W skład mechanicznych urządzeń ochrony mienia wchodzą
 • Pytanie nr 48221 - Którego z elektronicznych systemów zabezpieczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie wymieni...
 • Pytanie nr 48222 - W której części hipermarketu zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wolno instalować kamer?
 • Pytanie nr 48223 - Którą czynność powinien w pierwszej kolejności wykonać pracownik ochrony pełniący służbę na stano...
 • Pytanie nr 48224 - Podczas interwencji jeden z członków grupy interwencyjnej użył broni palnej w wyniku czego doszło...
 • Pytanie nr 48225 - Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartościami pieniężnymi nie są
 • Pytanie nr 48226 - Do ochrony transportu 6 jednostek obliczeniowych wartości pieniężnych bankowozem typu C, wyposażo...
 • Pytanie nr 48227 - Ile sztuk amunicji należy wydać trzem konwojentom uzbrojonym w rewolwery Taurus Raging Bull(Model...
 • Pytanie nr 48228 - Jaki czynnik nie decyduje o czasie trwania konwoju wykonywanego przy użyciu środka transportu?
 • Pytanie nr 48229 - Ceduła trasy konwoju nie zawiera
 • Pytanie nr 48230 - Która z wymienionych zmian nie wpłynie na przeciwdziałanie inwigilacji konwoju?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ