LOGOWANIE

Kwalifikacja MED3 + MED14 - PAŹDZIERNIK 2016


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED3 + MED14 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Ograniczeniem dla podopiecznego, u którego w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego występuje paraplegia, będzie trudność ........
- Podopieczna, u której występują objawy afazji, może mieć trudności związane ........
- Których problemów należy się spodziewać u młodego podopiecznego z cukrzycą typu 1? ........
- Przeciwwskazaniem do wykonywania ćwiczeń czynnych jest ........
- Wykonując okład zimny (wysychający), należy ........
- Do zabiegu pielęgnacji kończyn dolnych pacjenta unieruchomionego w łóżku należy przygotować: mydło, ręcznik, miskę z wodą, szczoteczkę do paznokci oraz ........
- Opiekun podczas golenia skaleczył podopiecznego. Zabrudzony krwią gazik powinien umieścić w pojemniku z workiem foliowym koloru ........
- Do pielęgnacji jamy ustnej osoby nieprzytomnej należy użyć ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: