LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 48271 - Jeżeli osoba chora osiągnęła 15 punktów w ocenie samodzielności wg skali Barthel i uzyskała pozio...
 • Pytanie nr 48272 - Ograniczeniem dla podopiecznego, u którego w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego występuje parap...
 • Pytanie nr 48273 - Zapewnienie osobie samotnej kontaktu z koleżankami z byłej pracy służy zaspokajaniu potrzeb
 • Pytanie nr 48274 - Podopieczna, u której występują objawy afazji, może mieć trudności związane
 • Pytanie nr 48275 - Celem toalety całego ciała pacjenta leżącego w łóżku nie jest
 • Pytanie nr 48276 - Których problemów należy się spodziewać u młodego podopiecznego z cukrzycą typu 1?
 • Pytanie nr 48277 - Toaletę twarzy należy rozpocząć od mycia
 • Pytanie nr 48278 - Przeciwwskazaniem do wykonywania ćwiczeń czynnych jest
 • Pytanie nr 48279 - W przypadku zalegania u podopiecznego wydzieliny w drogach oskrzelowych oklepywanie pleców należy...
 • Pytanie nr 48280 - Wykonując okład zimny (wysychający), należy
 • Pytanie nr 48281 - Przygotowując kąpiel pacjenta w wannie, przede wszystkim należy zadbać
 • Pytanie nr 48282 - Do zabiegu pielęgnacji kończyn dolnych pacjenta unieruchomionego w łóżku należy przygotować: mydł...
 • Pytanie nr 48283 - Po wykonaniu toalety całego ciała podopiecznego unieruchomionego w łóżku, basen użyty do toalety ...
 • Pytanie nr 48284 - Opiekun podczas golenia skaleczył podopiecznego. Zabrudzony krwią gazik powinien umieścić w pojem...
 • Pytanie nr 48285 - Zmieniając bieliznę pościelową choremu leżącemu w łóżku, należy zdjętą pościel
 • Pytanie nr 48286 - Do pielęgnacji jamy ustnej osoby nieprzytomnej należy użyć
 • Pytanie nr 48287 - Temperatura wody do wykonania toalety ciała chorego unieruchomionego w łóżku jest zależna od jego...
 • Pytanie nr 48288 - Które zachowanie opiekuna jest niewłaściwe w czasie wykonywania toalety całego ciała pacjentki w ...
 • Pytanie nr 48289 - Podczas wykonywania toalety kończyn górnych u osoby chorej leżącej w łóżku, na końcu należy umyć...
 • Pytanie nr 48290 - Wykonując mycie głowy u chorego unieruchomionego w łóżku, opiekun powinien poduszkę, materac i ra...
 • Pytanie nr 48291 - Wykonując mycie głowy u chorego unieruchomionego w łóżku, należy ułożyć go w pozycji
 • Pytanie nr 48292 - Opiekun zauważył, że podopieczna, która często i chętnie szydełkowała i czytała książki, coraz rz...
 • Pytanie nr 48293 - Komplet bielizny pościelowej do zmiany należy przygotować na tacy w określonej kolejności, kładąc...
 • Pytanie nr 48294 - Pacjentka po wyjęciu wkłucia obwodowego (wenflonu) ma obrzęk i zaczerwienienie na prawym zgięciu ...
 • Pytanie nr 48295 - Wykonanie zmiany bielizny pościelowej i osobistej należy udokumentować
 • Pytanie nr 48296 - Jako fizyczny miejscowy środek przeciwzapalny zimny, suchy opiekun powinien zastosować
 • Pytanie nr 48297 - Przeciwwskazaniem do stosowania fizycznych środków przeciwzapalnych zimnych są
 • Pytanie nr 48298 - Okład zimny należy zmieniać
 • Pytanie nr 48299 - Podczas wykonywania porannej toalety chorej leżącej w łóżku opiekun zauważył u niej brudne włosy,...
 • Pytanie nr 48300 - Przed karmieniem pacjenta przez założony do żołądka zgłębnik opiekun powinien
 • Pytanie nr 48301 - Pomocy opiekuna medycznego w spożywaniu posiłków wymaga pacjentka
 • Pytanie nr 48302 - Pacjentowi, który po zatruciu pokarmowym jest bardzo osłabiony i ma problemy z samoobsługą, zalec...
 • Pytanie nr 48303 - Pacjentka zjadła obiad o godzinie 13:00. Kąpiel pacjentki w wannie można wykonać najwcześniej o g...
 • Pytanie nr 48304 - Do mycia skóry wokół stomii należy stosować
 • Pytanie nr 48305 - Wielkość otworu płytki stomijnej powinna być większa od stomii
 • Pytanie nr 48306 - Po wymianie worka na mocz u osoby chorej i niesamodzielnej należy zużyty worek
 • Pytanie nr 48307 - Które działania aktywizujące należy zaproponować, aby opóźnić proces otępienny u osoby starszej?...
 • Pytanie nr 48308 - Opiekun podczas komunikowania się z podopiecznym po udarze niedokrwiennym mózgu, u którego występ...
 • Pytanie nr 48309 - Pacjentka jest osobą samodzielnie poruszającą się, ale od niedawna ma silne zawroty głowy i zabur...
 • Pytanie nr 48310 - Podczas wyjścia na zakupy z podopiecznym od niedawna ociemniałym opiekun powinien przede wszystkim

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ