LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - PAŹDZIERNIK 2016

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Celem toalety całego ciała pacjenta leżącego w łóżku nie jest ........
- Wykonując okład zimny (wysychający), należy ........
- Zmieniając bieliznę pościelową choremu leżącemu w łóżku, należy zdjętą pościel ........
- Wykonując mycie głowy u chorego unieruchomionego w łóżku, opiekun powinien poduszkę, materac i ramiona pacjenta zabezpieczyć przed zamoczeniem ........
- Wykonanie zmiany bielizny pościelowej i osobistej należy udokumentować ........
- Przed karmieniem pacjenta przez założony do żołądka zgłębnik opiekun powinien ........
- Wielkość otworu płytki stomijnej powinna być większa od stomii ........
- Podczas wyjścia na zakupy z podopiecznym od niedawna ociemniałym opiekun powinien przede wszystkim ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: