LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2010

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2010':

- Stałe miejsce pracy nie może znajdować się ........
- W pomieszczeniach pracy stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi nie powinien być mniejszy niż ........
- Szatnia podstawowa przeznaczona jest ........
- W systemie chroniącym przed upadkiem z wysokości stosuje się podzespół łącząco-amortyzujący, który pełni rolę ........
- Obowiązkowy element wyposażenia apteczki-zestawu standardowego to ........
- Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być prowadzone w formie ........
- Na rysunku zamieszczonym poniżej kształty wewnętrzne przedmiotu zostały pokazane ........
- Pracownik wchodzący do wnętrza kanałów ściekowych powinien być wyposażony w następujące środki ochrony indywidualnej: ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - CZERWIEC 2010