LOGOWANIE

Kwalifikacja MS6 - CZERWIEC 2014

(Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS6 - CZERWIEC 2014':

- Badając oddech należy dokonać oceny: ........
- Aby pomóc podopiecznemu z atakiem astmy, należy położyć go ........
- Bezwzględnym wskazaniem do ułożenia podopiecznego w pozycji wysokiej jest ........
- Mieszkaniec zgłasza opiekunowi piekący ból w okolicy mostka, promieniujący do żuchwy, duszność, nudności i drętwienie rąk. Objawy te mogą świadczyć ........
- Do ustalenia stopnia wydolności samoobsługowej podopiecznego służy skala ........
- Czynnikiem wewnętrznym, mogącym powodować powstawanie odleżyn, jest ........
- Ułożenie podopiecznego w pozycji wysokiej stosowane jest ........
- Podejrzewając u podopiecznego uraz kręgosłupa, należy go ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: