LOGOWANIE

Kwalifikacja MS6 - STYCZEŃ 2015

(Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS6 - STYCZEŃ 2015':

- Sprawując opiekę nad podopiecznym z rozpoznaną chorobą Alzheimera należy w pierwszej kolejności zadbać o realizację potrzeby ........
- Do optymalnych sposobów usprawniania fizycznego podopiecznego chorującego na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa zalicza się ........
- Na skórze pokrywającej kość ogonową podopiecznego unieruchomionego w łóżku opiekun zobaczył nieblednące zaczerwienie, obrzęk i niewielkie pęcherze. Zaobserwowane zmiany to według skali Torrance'a odleżyna ........
- Udzielając pierwszej pomocy podopiecznemu w trakcie napadu padaczkowego należy ........
- U podopiecznego leżącego, narażonego na wystąpienie odleżyn, błędem jest ........
- Okład na staw kolanowy należy umocować za pomocą opatrunku ........
- Pomagając zaplanować zakupy podopiecznej, której świadczenie emerytalne wynosi 1000 złotych, opiekun musi wziąć pod uwagę fakt, że po zapłaceniu pobytu w domu pomocy społecznej miesięczne wydatki nie mogą przekroczyć sumy ........
- Osoba ze znacznym niedosłuchem potrzebuje pomocy opiekuna podczas ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: