LOGOWANIE

Kwalifikacja MS6 - WRZESIEŃ 2015

(Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS6 - WRZESIEŃ 2015':

- Drażliwość, senność, opóźniona reakcja na bodźce są objawami niezaspokojenia potrzeby ........
- Czynność oklepywania podopiecznemu klatki piersiowej w celu ułatwienia odkrztuszania zalegającej wydzieliny należy wykonywać ........
- Podczas higienicznego mycia rąk podopiecznej należy stosować po ich namydleniu mycie przez ........
- Asekurując podopieczną przed upadkiem, opiekun powinien stać ........
- Jak należy ułożyć podopiecznego w przypadku zleconej przez lekarza pozycji Fowlera? ........
- Sprawując opiekę nad podopieczną z niedowładem lewostronnym, która nie porusza się samodzielnie, należy stosować zmianę pozycji ciała co ........
- Chory na cukrzycę 80-letni podopieczny zamierza spędzić święta pod opieką swojej wnuczki. W celu poprawienia jego bezpieczeństwa zdrowotnego należy przeprowadzić szkolenie dla wnuczki w zakresie ........
- Opiekun wspomaga podopiecznego z chorobą Parkinsona w usprawnianiu czynności manualnych.W tym celu powinien zaproponować ćwiczenia polegające na ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: