LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - PAŹDZIERNIK 2016

(Obsługa magazynów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Paletyzator będący częścią linii produkcyjnej ma zastosowanie w procesie produkcji ........
- Który z dokumentów stosuje się do zapisu informacji dotyczących wykonywania poszczególnych operacji technologicznych realizacji zlecenia produkcyjnego? ........
- Jak nazywa się system zamawiania towarów, wykorzystujący formułę ustalania wielkości partii dostawy jako wynik różnicy pomiędzy wartością zapasu maksymalnego a stanem zapasu bieżącego oraz opracowania zamówienia w wyznaczonym cyklu, gdy stan zapasu bieżącego jest mniejszy od ustalonego poziomu zapasu minimalnego? ........
- Wózek unoszący ręczny przedstawiony jest na rysunku ........
- Zastosowanie regałów przejezdnych torowych w strefie składowania pozwala na wyeliminowanie nadmiernej liczby ........
- Do oznaczania bardzo małych wyrobów handlowych należy zastosować numer kodu kreskowego ........
- W strategii funkcjonowania dystrybucji masowej w celu dotarcia z produktem do jak najszerszej liczby odbiorców wykorzystuje się kanały dystrybucji ........
- Jeżeli firma spedycyjna wartość frachtu za usługę przewozu ustala w oparciu o tzw. opłatę stałą wynoszącą 250 zł i prowizję w wysokości 8% wartości ładunku, to przy dostawie wyrobów o wartości 125 000 zł koszt przewozu wyniesie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: