LOGOWANIE

Kwalifikacja A31 - PAŹDZIERNIK 2016

(Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A31 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Przedstawiony znak umieszczony na opakowaniu transportowym informuje, że ładunek nie powinien być ........
- Przedsiębiorstwo transportowe zużyło 45 000 litrów paliwa do realizacji przewozów na łączną odległość 300 000 km. Jakie jest średnie zużycie paliwa na 100 km w przedsiębiorstwie transportowym? ........
- Samochód ciężarowy przewożący ładunek z Suwałk do Opola (odległość 520 km) porusza się ze średnią prędkością 65 km/h. He czasu będzie trwał przejazd na trasie Suwałki – Opole, jeżeli przewóz realizowany jest przez załogę dwuosobową, która korzysta tylko z obowiązkowych postojów? ........
- Monitoring środków transportu umożliwiający dokładną orientację w ruchu floty zapewnia zamontowany w pojeździe ........
- Ile wynosi współczynnik wykorzystania ładowności pojazdu o ładowności 24 tony, do którego załadowano 72 paletowe jednostki ładunkowe (pjł), a masa jednej pjł wynosi 250 kg? ........
- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie towaru przez załadowcę do składu portowego w celu załadowania na statek jest ........
- Przedsiębiorstwo transportowe wystawiło fakturę na kwotę 615,00 zł brutto za usługę przewozu 20 ton ładunku na odległość 100 kilometrów. Usługa objęta jest 23% stawką podatku VAT. Ile wynosi cena jednostkowa netto za jeden tonokilometr? ........
- Na podstawie przedstawionej faktury określ, ile będzie wynosić kwota podatku VAT za usługę przewozu ładunku. Stawka VAT za usługę transportową wynosi 23%. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: A.31-X-16.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: