LOGOWANIE

Pytania z testu potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie
KWALIFIKACJA AU32 - PAŹDZIERNIK 2016

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 49951 - Do przewozu kwasu siarkowego środkami transportu drogowego mają zastosowanie przepisy Konwencji
 • Pytanie nr 49952 - Która formuła handlowa INCOTERMS 2010 nakłada najmniejsze obowiązki na sprzedającego?
 • Pytanie nr 49953 - Przedstawiony znak umieszczony na opakowaniu transportowym informuje, że ładunek nie powinien być
 • Pytanie nr 49954 - Który typ wagonu należy zastosować do przewozu transportem kolejowym mebli salonowych?
 • Pytanie nr 49955 - Do przewozu jednorodnego ładunku o masie 15 ton należy zastosować tabor
 • Pytanie nr 49956 - Przedsiębiorstwo transportowe zużyło 45 000 litrów paliwa do realizacji przewozów na łączną odleg...
 • Pytanie nr 49957 - Przedsiębiorstwo planuje zrealizować przewóz 960 ton ładunku w ciągu kolejnych 30 dni. Kurs jedne...
 • Pytanie nr 49958 - Z jaką średnią prędkością poruszał się pojazd, który odległość 225 km pokonał w czasie 3 h i 45 m...
 • Pytanie nr 49959 - Samochód ciężarowy przewożący ładunek z Suwałk do Opola (odległość 520 km) porusza się ze średnią...
 • Pytanie nr 49960 - Zgodnie z otrzymanym zleceniem transportowym ładunek ma dotrzeć do odbiorcy o godzinie 16:30. Cza...
 • Pytanie nr 49961 - Na podstawie fragmentu wydruku z tachografu cyfrowego ustal, ile czasu łącznie kierowca prowadził...
 • Pytanie nr 49962 - Monitoring środków transportu umożliwiający dokładną orientację w ruchu floty zapewnia zamontowan...
 • Pytanie nr 49963 - Numer SSCC identyfikuje
 • Pytanie nr 49964 - Identyfikator Zastosowań (IZ) 15 oznacza najlepszy termin konsumpcyjny towaru lub czas użycia dan...
 • Pytanie nr 49965 - Ile wynosi współczynnik wykorzystania ładowności pojazdu o ładowności 24 tony, do którego załadow...
 • Pytanie nr 49966 - Przedsiębiorstwo transportowe dysponuje 20 samochodami ciężarowymi. W poszczególnych dniach ostat...
 • Pytanie nr 49967 - Przedsiębiorstwo transportowe zaplanowało wzrost wykorzystania przebiegu środków transportu. W za...
 • Pytanie nr 49968 - Dokumentem potwierdzającym przyjęcie towaru przez załadowcę do składu portowego w celu załadowani...
 • Pytanie nr 49969 - Na rysunku przedstawiono druk listu przewozowego stosowany w transporcie
 • Pytanie nr 49970 - Który list przewozowy transportu lotniczego powinien wystawić spedytor, wysyłając przesyłki różny...
 • Pytanie nr 49971 - Przedsiębiorstwo transportowe wystawiło fakturę na kwotę 615,00 zł brutto za usługę przewozu 20 t...
 • Pytanie nr 49972 - Jaki będzie koszt netto przewozu sprzętu elektronicznego o wartości 55 000,00 zł, jeżeli przewoźn...
 • Pytanie nr 49973 - Do Intermodalnych Jednostek Transportowych (UTI) należą
 • Pytanie nr 49974 - Na podstawie przedstawionej faktury określ, ile będzie wynosić kwota podatku VAT za usługę przewo...
 • Pytanie nr 49975 - Na podstawie zamieszczonego cennika oblicz koszt przewozu 34 paletowych jednostek ładunkowych (pj...
 • Pytanie nr 49976 - Na podstawie fragmentu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych poj...
 • Pytanie nr 49977 - Na podstawie fragmentu umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów ...
 • Pytanie nr 49978 - Który model organizacji zadań transportowych przedstawiono na rysunku, jeżeli na żadnym z punktów...
 • Pytanie nr 49979 - Przewóz specjalnej naczepy samochodowej na specjalnych wózkach wagonowych po torach kolejowych ok...
 • Pytanie nr 49980 - Naczepę o których wymiarach należy zastosować do przewozu 50 paletowych jednostek ładunkowych (pj...
 • Pytanie nr 49981 - Rysunek przedstawia przemieszczanie kontenerów przy użyciu
 • Pytanie nr 49982 - Do przewozu naczep siodłowych środkami transportu kolejowego w systemie "na barana" należy zastos...
 • Pytanie nr 49983 - Do przewozu betonu należy zastosować samochód o nadwoziu
 • Pytanie nr 49984 - Współczynnik wypełnienia przestrzeni ładunkowej kontenera oblicza się, dzieląc
 • Pytanie nr 49985 - Który środek transportu jest przystosowany do przewozu wędlin w regulowanej temperaturze?
 • Pytanie nr 49986 - Okresowe badanie techniczne środków transportu drogowego po raz pierwszy musi być przeprowadzane
 • Pytanie nr 49987 - Przedsiębiorstwo transportowe wynajęło 4 naczepy kłonicowe na 5 godzin. Koszt wynajęcia jednej na...
 • Pytanie nr 49988 - Który ładunek może zostać przewieziony przy użyciu naczepy przedstawionej na rysunku?
 • Pytanie nr 49989 - Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań technicznych pojazdów określonych w odpowiednich pr...
 • Pytanie nr 49990 - Przedsiębiorstwo transportowe wypożyczyło 2 naczepy chłodnie oraz 3 naczepy skrzyniowe na okres 3...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ