LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2010


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2010':

- Zapis Ra 6,3 na rysunku wykonawczym, dotyczy ........
- Dolny wymiar graniczny dla przedstawionego zapisu wynosi ........
- Na rysunku przedstawione jest połączenie ........
- Wskaż oznaczenie siluminu. ........
- Jaka metoda nacinania zębów przedstawiona jest na rysunku? ........
- Operacja kucia, w wyniku której obrabiany przedmiot staje się krótszy i grubszy, to ........
- Narzędziem tnącym piły ramowej przedstawionej na rysunku, jest ........
- Który z wymienionych elementów jest narażony na działanie korozji kawitacyjnej? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - CZERWIEC 2010