LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2017

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2017':

- Piasek i żwir o różnych frakcjach stosowany do produkcji mieszanki betonowej należy składować na terenie budowy w ........
- Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury kierownik budowy bezwzględnie powinien opracować plan BIOZ, jeżeli ........
- Gdy dno wykopu znajduje się poniżej poziomu wody gruntowej, to w czasie wykonywania fundamentów i ścian fundamentowych wykop należy zabezpieczyć przed napływem wody gruntowej przez ........
- Nakład pracy sprzętu na wykonanie 100 m3 wykopu koparką podsiębierną wynosi 3,60 m-g. Korzystając z danych zawartych w tabeli, oblicz czas pracy koparki, która ma wykonać 200 m3 wykopu w gruncie oblepiającym kat. III. ........
- Korzystając z danych zawartych w tabeli, określ maksymalną rozpiętość swobodnie podpartego stropu Akermana wykonanego z pustaków o wysokości 180 mm z płytą nadbetonu o grubości 40 mm. ........
- Przedstawioną na rysunku konstrukcję nośną hali wykonano w technologii szkieletowej ........
- Które elementy przedstawionego na ilustracji fragmentu wiązara dachowego zostały spięte stalowymi kątownikami i gwoździami? ........
- W warunkach zimowych pielęgnacja świeżego betonu ułożonego w deskowaniu polega na ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2017