LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2017

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2017':

- Piasek i żwir o różnych frakcjach stosowany do produkcji mieszanki betonowej należy składować na terenie budowy w ........
- Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury kierownik budowy bezwzględnie powinien opracować plan BIOZ, jeżeli ........
- Gdy dno wykopu znajduje się poniżej poziomu wody gruntowej, to w czasie wykonywania fundamentów i ścian fundamentowych wykop należy zabezpieczyć przed napływem wody gruntowej przez ........
- Nakład pracy sprzętu na wykonanie 100 m3 wykopu koparką podsiębierną wynosi 3,60 m-g. Korzystając z danych zawartych w tabeli, oblicz czas pracy koparki, która ma wykonać 200 m3 wykopu w gruncie oblepiającym kat. III. ........
- Korzystając z danych zawartych w tabeli, określ maksymalną rozpiętość swobodnie podpartego stropu Akermana wykonanego z pustaków o wysokości 180 mm z płytą nadbetonu o grubości 40 mm. ........
- Przedstawioną na rysunku konstrukcję nośną hali wykonano w technologii szkieletowej ........
- Które elementy przedstawionego na ilustracji fragmentu wiązara dachowego zostały spięte stalowymi kątownikami i gwoździami? ........
- W warunkach zimowych pielęgnacja świeżego betonu ułożonego w deskowaniu polega na ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2017