LOGOWANIE

Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2010

(Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE2 - CZERWIEC 2010':

- Na rysunku przedstawiono tabliczkę znamionową ........
- Na rysunku przedstawiono zawór ........
- W układzie przedstawionym na rysunku przekaźnik K1 jest wyłączany przyciskami ........
- Dołączenie kondensatora (równolegle do obciążenia) do wyjścia jednofazowego prostownika pracującego w układzie mostka Graetza spowoduje w napięciu wyjściowym ........
- Siłownik, zasilany sprężonym powietrzem o ciśnieniu roboczym 8 bar, wykonuje maksymalną liczbę cykli nmax = 50/min i zużywa 1,4 litra powietrza w czasie jednego cyklu pracy. Do zasilania siłownika należy zastosować sprężarkę tłokową o następujących parametrach: ........
- W przedstawionym na rysunku siłowniku pneumatycznym zastosowano mocowanie ........
- Silnik komutatorowy uległ długotrwałemu przeciążeniu, co spowodowało wystąpienie zwarć międzyzwojowych. Naprawa silnika polega na wymianie ........
- Mała lepkość oleju hydraulicznego może być spowodowana zbyt ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: