LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2017 (test 2)

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2017 (test 2)':

- Z jakiego metalu i w jakiej postaci wykonuje się żyły przewodu YDYp 4×1,5 mm2? ........
- Schemat jakiego łącznika instalacyjnego przedstawiono na rysunku? ........
- Jaki wyłącznik przedstawiono na rysunku? ........
- Ze względu na ochronę przed dostępem wody przedstawiona na rysunku oprawa oświetleniowa jest ........
- W jaki sposób zrealizowana jest ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim w oprawie oświetleniowej drugiej klasy ochronności pracującej w sieci TN-S? ........
- Który z wymienionych parametrów nie ma wpływu na dopuszczalną obciążalność długotrwałą przewodów zastosowanych w instalacji elektrycznej? ........
- Przy wykonywaniu instalacji elektrycznej w pomieszczeniu przemysłowym z wyziewami żrącymi należy użyć osprzętu szczelnego oraz zastosować przewody z żyłami ........
- W jaki sposób należy ułożyć przewody w instalacji elektrycznej, jeśli na jej planie znajduje się symbol przedstawiony na rysunku? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2017 (test 2)