LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2018 (test 2)

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2018 (test 2)':

- Który z przedstawionych symboli literowych opisuje przewód samonośny? ........
- Który element osprzętu łączeniowego przedstawiono na rysunku? ........
- Do którego typu źródeł światła zalicza się lampę przedstawioną na rysunku? ........
- Które z wymienionych elektrycznych źródeł światła posiadają najniższą skuteczność świetlną? ........
- Wkładka topikowa bezpiecznika oznaczona symbolem gL przeznaczona jest do zabezpieczenia ........
- Który typ wkładki topikowej należy zastosować do zabezpieczenia nadprądowego obwodu jednofazowych gniazd ogólnego przeznaczenia? ........
- Którym symbolem na schemacie montażowym instalacji elektrycznej należy zaznaczyć urządzenie przedstawione na rysunku? ........
- W jakiej odległości od siebie należy wytrasować miejsca zamocowania dwóch sufitowych opraw oświetleniowych w pomieszczeniu o wymiarach 2 m × 4 m, aby zapewnić najwyższą równomierność natężenia oświetlenia? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2018 (test 2)