LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2016

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2016':

- Jaką właściwość materiału izolacyjnego określa ostatnia litera w oznaczeniu przewodu LYc? ........
- Co oznacza kod literowo-cyfrowy C10, umieszczony na wyłączniku nadmiarowo-prądowym? ........
- Do czego służy złączka przedstawiona na ilustracji? ........
- W obwodzie zasilania której lampy oświetleniowej stosowany jest tyrystorowy układ zapłonowy? ........
- Na którym rysunku przedstawiono układ zasilania lampy rtęciowej? ........
- Posługując się tabelą dobierz wyłącznik nadmiarowo-prądowy o największym prądzie znamionowym, który może zabezpieczać obwód jednofazowy, wykonany przewodami o przekroju 1,5 mm2, ułożonymi w sposób B2. ........
- Do której klasy ochronności należy zaliczyć oprawę oświetleniową, nieposiadającą zacisku ochronnego i zasilaną ze źródła napięcia typu SELV? ........
- Jaki minimalny przekrój może posiadać przewód ochronny w obwodzie oświetleniowym, ułożony we wspólnej osłonie z przewodami roboczymi? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2016