LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2017 (test 2)

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2017 (test 2)':

- Które urządzenie przedstawiono na rysunku? ........
- Na podstawie tabeli określ znamionowy prąd wyłącznika nadprądowego do zabezpieczenia jednofazowego obwodu oświetlenia złożonego z dwunastu lamp 2×36 W z kompensacją mocy biernej. ........
- Jaka powinna być minimalna liczba przewodów w miejscach X oraz Y na schemacie instalacji, aby po jej wykonaniu możliwe było załączanie oświetlenia ze wszystkich łączników? ........
- Na rysunku przedstawiono sposób podłączenia ........
- Podczas oględzin nowo wykonanej instalacji elektrycznej nie jest wymagane sprawdzenie ........
- W jakim celu należy użyć przyrządu przedstawionego na rysunku? ........
- Który z wymienionych pomiarów instalacji należy wykonać w celu sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej? ........
- Przystępując do prac konserwacyjnych, np. wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznej, należy w kolejności: ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2017 (test 2)