LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2017 (test 2)

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2017 (test 2)':

- Który łącznik przedstawiono na rysunku? ........
- Na którym rysunku przedstawiono szybkozłączkę do puszek instalacyjnych? ........
- Na którym rysunku przedstawiono żarówkę z trzonkiem GU10? ........
- Którego wyłącznika nadprądowego należy użyć do zabezpieczenia obwodu jednofazowego instalacji elektrycznej o napięciu 230 V zasilającego grzejnik oporowy o mocy 1600 W? ........
- Na podstawie tabeli określ znamionowy prąd wyłącznika nadprądowego do zabezpieczenia jednofazowego obwodu oświetlenia złożonego z dwunastu lamp 2×36 W z kompensacją mocy biernej. ........
- Jaka jest maksymalna zalecana liczba jednofazowych gniazd wtykowych o napięciu 230 V w pomieszczeniach mieszkalnych zasilanych z jednego obwodu? ........
- Który element oznacza się na schematach elektrycznych symbolem graficznym przedstawionym na rysunku? ........
- Którym symbolem graficznym należy oznaczyć łącznik świecznikowy na schemacie ideowym instalacji elektrycznej? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2017 (test 2)