LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2018 (test 2)

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2018 (test 2)':

- Który z wymienionych przewodów należy zastosować do zasilenia z sieci jednofazowej ruchomego odbiornika, wykonanego w II klasie ochronności? ........
- Na rysunku przedstawiono stosowaną w instalacjach elektrycznych złączkę ........
- Który z przedstawionych wyłączników należy zastosować do wykrywania prądów różnicowych przemiennych o zwiększonej częstotliwości, zawierających wyższe harmoniczne w układach energoelektronicznych? ........
- Przyporządkuj rodzaje trzonków świetlówek kompaktowych, w kolejności jak na rysunku. ........
- Jaki rodzaj uziomu zastosowano w instalacji piorunochronnej przedstawionej na rysunku? ........
- Na którym rysunku przedstawiono prawidłowy sposób wykorzystania zacisku śrubowego? ........
- Który symbol graficzny oznacza na planie instalacji elektrycznej sposób prowadzenia przewodów przedstawiony na zdjęciu? ........
- Które z przedstawionych na rysunkach narzędzi najlepiej nadaje się do wyznaczania tras przebiegu przewodów przed montażem instalacji elektrycznej w pomieszczeniu o dużej powierzchni? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2018 (test 2)