LOGOWANIE

Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2019

(Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2019':

- Jakie są wymiary netto ulotki, jeżeli przy 3 milimetrowych spadach wymiar brutto wynosi 216 x 303 mm? ........
- W celu wykonania 5 000 sztuk przedstawionych na rysunku opakowań należy zaplanować następujące operacje technologiczne: ........
- Ile arkuszy SRA3 netto potrzebnych jest do wydrukowania 60 ulotek formatu 95 x 200 mm? ........
- Ile wynosi koszt złamywania 1 arkusza formatu A2 w składkę 16-stronicową, jeżeli cena za 1 złam jest równa 1 grosz? ........
- Z jaką rozdzielczością należy skanować oryginał wielobarwny, jeżeli w procesie drukowania będzie on powiększony 2-krotnie. ........
- Która liniatura rastra jest odpowiednia do drukowania wysokiej jakości folderu reklamowego na papierze powlekanym? ........
- Rozmieszczanie użytków na arkuszu drukarskim to ........
- Materiałem wyjściowym do wykonania proofa cyfrowego jest ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU54 - CZERWIEC 2019