LOGOWANIE

Kwalifikacja MG12 - STYCZEŃ 2017

(Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG12 - STYCZEŃ 2017':

- Układ elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego stosowany w pojazdach samochodowych oznacza się jako system ........
- Pirometrem widocznym na ilustracji dokonuje się pomiaru ........
- Rysunek przedstawia wynik pomiaru prądu zasilania zamontowanej w pojeździe samochodowym kamery cofania wykonany multimetrem analogowym na zakresie 15 mA. Jaką wartość natężenia prądu wskazuje miernik? ........
- Jaka jest wartość rezystancji żarnika żarówki typu P 2 W/12V pracującej w obwodzie prądu stałego? ........
- Po włączeniu świateł mijania żadna z żarówek H1 nie świeci. Stwierdzono, że przekaźnik świateł mijania niejest załączony, a próbnikiem napięcia potwierdzono prawidłowy sygnał sterowania oraz brak napięcia nakonektoraoh podłączenia żarówek. Opis wskazuje na uszkodzenie ........
- Które narzędzia, przyrządy i płyny eksploatacyjne są niezbędne do wykonania czynności przeglądowych wymienionych w tabeli w pojeździe samochodowym z silnikiem typu ZS? ........
- W trakcie uruchamiania układu sterowania silnikiem krokowym na podstawie otrzymanych oscylogramów sygnału PWM można stwierdzić, że ........
- Oblicz całkowity koszt naprawy rozrusznika w samochodzie osobowym, jeżeli czaswykonania usługiwynosi 4,5 godziny, wartość zużytych materiałów to 96,00 PLN a koszt 1roboczogodziny wynosi90,00 PLN. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO