LOGOWANIE

Kwalifikacja BD5 - CZERWIEC 2019

(Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD5 - CZERWIEC 2019':

- Do odcięcia w wykopie części korpusu studzienki kanalizacyjnej o średnicy 600 mm wykonanej z rur PVC-U na przyłączu kanalizacyjnym, należy użyć ........
- Na którym rysunku przedstawiono stosowany w instalacji reduktor ciśnienia gazu ziemnego? ........
- W jakiej technologii łączy się w instalacji gazowej rury miedziane z kształtkami wykonanymi z mosiądzu? ........
- Który rodzaj instalacji grzewczej przedstawiono na rysunku? ........
- Którego urządzenia należy użyć do łączenia rur PEX i kształtek w instalacji grzewczej? ........
- Przewody instalacji grzewczej wykonane z polipropylenu łączy się za pomocą złączek kielichowych oraz ........
- Przedstawiona na rysunku nasada powinna być instalowana na zakończeniu kanału murowanego ........
- W jakiej technologii łączy się przewody centralnego odkurzacza z rur PVC? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD5 - CZERWIEC 2019