LOGOWANIE

Kwalifikacja BD5 - CZERWIEC 2019

(Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD5 - CZERWIEC 2019':

- Które uzbrojenie występujące w instalacji kanalizacyjnej zapobiega wydostawaniu się z niej gazów? ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz koszt montażu zlewozmywaka, brodzika i bidetu, jeżeli stawka za roboczogodzinę wynosi 50 zł. ........
- Którym narzędziem wykonuje się wyoblanie bocznika w twardej rurze miedzianej w instalacji wodociągowej? ........
- Które dwie kształtki należy zastosować do przesunięcia osi pionu kanalizacyjnego? ........
- Na którym rysunku przedstawiono stosowany w instalacji reduktor ciśnienia gazu ziemnego? ........
- Do urządzeń gazowych pobierających powietrze potrzebne do spalania bezpośrednio z pomieszczenia, w którym się znajdują i odprowadzających spaliny do tego samego pomieszczenia, zalicza się ........
- Podczas montażu kurka kulowego na przewodzie gazowym ze stali czarnej połączenie gwintowane należy uszczelnić za pomocą ........
- Podłączenie reduktora do 11 kilogramowej butli na gaz płynny odbywa się za pomocą ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD5 - CZERWIEC 2019