LOGOWANIE

Kwalifikacja RL16 - CZERWIEC 2019

(Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL16 - CZERWIEC 2019':

- W celu ochrony gleb ciężkich przed powstaniem podeszwy płużnej należy ........
- W celu zrzucenia na dno bruzdy górnej części skiby należy w pługu zainstalować ........
- Działalność w ramach sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego wymaga rejestracji w ........
- Do produkcji brojlerów kurzych najlepiej nadają się mieszańce ras ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz dzienną normę na energię netto laktacji dla krowy o masie ciała 600 kg, która produkuje 20 kg mleka/dzień o zawartości 4% tłuszczu. ........
- Jeżeli dzienne spożycie mieszanki pełnoporcjowej przez nioskę wynosi 150 g, to ile paszy należy zabezpieczyć dla 500 szt. niosek na okres 30 dni żywienia? ........
- Emisja do atmosfery amoniaku pochodzącego z produkcji zwierzęcej jest jedną z przyczyn ........
- Do oddzielenia grup technologicznych owiec w owczarni należy zastosować urządzenie przedstawione na rysunku ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: RL.16-X-19.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: