LOGOWANIE

Kwalifikacja AU28 + AU54 - STYCZEŃ 2018


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU28 + AU54 - STYCZEŃ 2018':

- Który element jest charakterystyczny dla fotografii analogowej? ........
- W systemie MS Windows skopiowanie do Schowka obrazu wyświetlanego na ekranie komputera możliwe jest dzięki naciśnięciu klawisza(y) ........
- Na podstawie przedstawionych na rysunku ustawień aparatu fotograficznego określ wybrany tryb ekspozycji. ........
- Które przyrządy należy wykorzystać do utworzenia profilu ICC monitora komputerowego? ........
- Który zbiór formatów jest wystarczający do zapisania materiałów dźwiękowych, tekstowych i graficznych wektorowych? ........
- Materiały video należy skompresować w formacie ........
- W celu przygotowania godła z zachowaniem dowolnego skalowania obiektu należy wykorzystać program ........
- Do uzyskania efektu znaku wodnego należy w Corelu wykorzystać narzędzie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO