LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2017

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2017':

- Na podstawie receptury roboczej oblicz, ile żwiru potrzeba do sporządzenia mieszanki betonowej C12/15, jeżeli pojemność robocza betoniarki wynosi 200 litrów. ........
- Na rysunku przedstawiono ścianę ........
- Na rysunku podano wysokość ściany ........
- Do wykonywania ociepleń dachów o konstrukcji drewnianej należy stosować ........
- Na podstawie wymiarów podanych na rysunku oblicz powierzchnię ściany nośnej wewnętrznej w pokoju, jeżeli wysokość pomieszczenia wynosi 2,90 m. ........
- Nakład robocizny na wykonanie tynku o powierzchni 100 m2 wynosi 42 r-g. Oblicz koszt robocizny związanej z otynkowaniem ścian o powierzchni 450 m2, jeżeli stawka za 1 r-g wynosi 20,00 zł. ........
- Na podstawie wymiarów podanych na rysunku oblicz powierzchnię ściany przeznaczonej do wyburzenia, jeżeli wysokość pomieszczenia wynosi 270 cm. ........
- Urządzenia przedstawionego na rysunku używa się do cięcia ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2017