LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2017

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2017':

- Do łączenia kształtek kamionkowych narażonych na działanie wysokiej temperatury należy zastosować zaprawę ........
- Który z elementów budynku przedstawiono na rysunku? ........
- Który sposób przygotowania cienkowarstwowej zaprawy murarskiej jest zgodny z przedstawioną instrukcją producenta? ........
- Który rodzaj spoiwa stosuje się do wykonania zaprawy używanej do murowania ścian fundamentowych? ........
- Na rysunku przedstawiono ścianę ........
- Oblicz koszt betonu towarowego potrzebnego do wykonania warstwy nadbetonu o grubości 15 cm stropu Filigran o wymiarach 8 m × 5 m, jeżeli koszt 1 m3 betonu wynosi 280,00 zł. ........
- Połączenie murowanej ściany nośnej ze ścianą działową wykonuje się, stosując strzępia ........
- Lekką izolację poziomą budynku niepodpiwniczonego należy wykonać ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - CZERWIEC 2017