LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2013

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2013':

- Celem oznaczenia graficznego przedstawionego na ilustracji jest informacja, że tapeta jest odporna na ........
- Nowe, niealkaliczne, gładkie i równe podłoża z betonu prefabrykowanego przed zagruntowaniem ich klejem do tapet wymagają ........
- Korzystając z informacji zamieszczonych narysunku przedstawiającym ścianę obliczpowierzchnię przeznaczoną do pomalowaniafarbą. Stolarka okienna i drzwiowa równieżbędzie malowana. ........
- W celu wykonania warstwy podkładowej rdzochronnej na elementach konstrukcji stalowej należy użyć farby ........
- Drewnianą stolarkę okienną, w celu zabezpieczenia jej przed wpływami środowiska, należy pomalować techniką ........
- Aby usunąć powietrze spod tapety podczas jej przyklejania należy użyć ........
- W jaki sposób należy naprawić niewielkie rozdarcie na jednym z wielu brytów tapety przyklejonej do ściany w pokoju? ........
- Do wytapetowania ściany o wymiarach 4,0 x 2,5 m robotnik pobrał 5 rolek tapety. Szerokość tapety wynosi 50,0 cm, a jej długość w rolce 10,5 m. Ile rolek tapety powinno pozostać niewykorzystanych? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO