LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2015

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2015':

- Neutralizacja podłoża polega na zmniejszeniu jego alkaliczności przy użyciu ........
- Za pomalowanie 1 m2ściany malarz otrzymuje 10 zł. Jakie wynagrodzenie otrzyma za pomalowanie ścian pomieszczenia magazynowego o wysokości 3,0 m i wymiarach posadzki 5,0 x 4,0 m? ........
- W celu obniżenia chłonności płyty gipsowo-kartonowej, przed przystąpieniem do pierwszego malowania, należy jej powierzchnię ........
- Wycieranie się powłoki emulsyjnej może być spowodowane ........
- Która z tapet jest odporna na działanie wody oraz posiada właściwości wygłuszające? ........
- Który rysunek oznacza tapetę bardzo odporną na szorowanie? ........
- Którą tapetę uzyskuje się przez nanoszenie kilku warstw różnobarwnych drobinek substancji powłokotwórczych? ........
- Średnie zużycie kleju do zagruntowania podłoża i przyklejenia tapety wynosi 0,1 kg/m2. Ile kleju należy przygotować do wytapetowania ściany o wymiarach 10 x 3 m? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO