LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 55511 - W farbach klejowych stosuje się spoiwo
 • Pytanie nr 55512 - Składnikami przyspieszającymi wysychanie farb są
 • Pytanie nr 55513 - Do spoiw organicznych należy
 • Pytanie nr 55514 - Ciasto wapienne jest spoiwem farby
 • Pytanie nr 55515 - Neutralizacja podłoża polega na zmniejszeniu jego alkaliczności przy użyciu
 • Pytanie nr 55516 - Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych do nakładania powłok malarskich przeciwkoro...
 • Pytanie nr 55517 - Łączna powierzchnia przedstawionych na rzucie sufitów kuchni i pokoju wynosi
 • Pytanie nr 55518 - Na rysunku przedstawiono symbol graficzny drzwi
 • Pytanie nr 55519 - Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
 • Pytanie nr 55520 - Za pomalowanie 1 m2ściany malarz otrzymuje 10 zł. Jakie wynagrodzenie otrzyma za pomalowanie ścia...
 • Pytanie nr 55521 - W ciągu jednej dniówki malarz wykonuje 50 m2malowania ścian. Ile zarobi w ciągu 3 dni pracy, jeże...
 • Pytanie nr 55522 - Aby nadać określony kolor białej farbie emulsyjnej, należy do niej dodać
 • Pytanie nr 55523 - Do pomalowania schodów drewnianych, narażonych na duże natężenie ruchu i możliwość wystąpienia du...
 • Pytanie nr 55524 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 55525 - W celu obniżenia chłonności płyty gipsowo-kartonowej, przed przystąpieniem do pierwszego malowani...
 • Pytanie nr 55526 - W jaki sposób należy nanosić błyszczącą farbę na powierzchnię ścian przy użyciu wałka malarskiego...
 • Pytanie nr 55527 - Trójwarstwowym ekskluzywnym pokryciem dekoracyjnym, nawiązującym do antycznej techniki tynkowania...
 • Pytanie nr 55528 - Do uzupełnienia bruzd powstałych po instalacji elektrycznej stosuje się
 • Pytanie nr 55529 - Do zagruntowania stolarki drewnianej, przed malowaniem techniką olejną, używa się
 • Pytanie nr 55530 - Wycieranie się powłoki emulsyjnej może być spowodowane
 • Pytanie nr 55531 - Podłoża drewniane, przed wykonaniem na nich renowacyjnej powłoki lakierniczej, wymagają staranneg...
 • Pytanie nr 55532 - Na podstawie przedstawionej specyfikacji technicznej wskaż, ile rozcieńczalnika należy dodać do 1...
 • Pytanie nr 55533 - Zużycie farby olejnej do dwukrotnego pomalowania wynosi 0,3 l/m2. Ile potrzeba farby na dwukrotne...
 • Pytanie nr 55534 - Które tapety wymagają nakładania kleju tylko na ścianę?
 • Pytanie nr 55535 - Która z tapet jest odporna na działanie wody oraz posiada właściwości wygłuszające?
 • Pytanie nr 55536 - Które z tapet najłatwiej utrzymać w czystości?
 • Pytanie nr 55537 - Która tapeta posiada wtopione pomiędzy warstwy papieru trociny?
 • Pytanie nr 55538 - Pęknięcia powierzchniowe ścian należy przed tapetowaniem
 • Pytanie nr 55539 - Jaka jest łączna powierzchnia salonu i kuchni przedstawionych na rzucie?
 • Pytanie nr 55540 - Który rysunek oznacza tapetę bardzo odporną na szorowanie?
 • Pytanie nr 55541 - Jaki będzie koszt robocizny za wytapetowanie ściany o długości 20 m i wysokości 3 m, przy stawce ...
 • Pytanie nr 55542 - Firma za przygotowanie podłoża i wytapetowanie 1 m2ściany płaci robotnikom 20 zł. Jakie wynagrodz...
 • Pytanie nr 55543 - Do usuwania powietrza spod przyklejanych brytów tapety należy użyć
 • Pytanie nr 55544 - Który z przedstawionych na rysunkach wzorów tapet zmniejsza optycznie wysokość pomieszczenia?
 • Pytanie nr 55545 - Którą tapetę uzyskuje się przez nanoszenie kilku warstw różnobarwnych drobinek substancji powłoko...
 • Pytanie nr 55546 - Odklejający się bryt tapety należy
 • Pytanie nr 55547 - Czerwone lub fioletowe plamy na tapecie są objawem
 • Pytanie nr 55548 - Prawidłowość położenia arkuszy tapety należy sprawdzać za pomocą pionu, nie rzadziej niż co maksi...
 • Pytanie nr 55549 - Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli oblicz, ile wody należy odmierzyć, aby przygotowa...
 • Pytanie nr 55550 - Średnie zużycie kleju do zagruntowania podłoża i przyklejenia tapety wynosi 0,1 kg/m2. Ile kleju ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ