LOGOWANIE

Kwalifikacja B7 - CZERWIEC 2015

(Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B7 - CZERWIEC 2015':

- W pomieszczeniach, w których znajdują się czułe urządzenia elektroniczne i są składowane materiały łatwopalne, a także w strefach zagrożenia wybuchem, powinno wykonywać się posadzki ........
- Na rysunku przekroju podłogi cyframi 5 i 7 oznaczono izolację ........
- Ile zaprawy klejowej należy przygotować do ułożenia posadzki z płytek terakotowych w pomieszczeniu owymiarach 4,0 x 5,5 m? Średnia grubość zaprawy to 4 mm, a średnie zużycie zaprawy wynosi 1,5 kg na 1 m2powierzchni przy grubości warstwy 1 mm. ........
- Płytki gresowe o dużym formacie należy dobijać do podłoża ........
- Na rysunku przedstawiono przekrój podłogi na legarach. Warstwa izolacji cieplnej jest ułożona ........
- Dylatacje obwodowe w podkładach należy wykonać ........
- Resztką deski podłogowej o długości większej od 40 cm, która pozostała z pierwszego pasa układanej posadzki, ........
- Renowacja posadzki z deszczułek polega na ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.07-X-15.05