LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 55871 - Posadzkę na tarasie należy wykonać z płytek
 • Pytanie nr 55872 - W pomieszczeniach, w których znajdują się czułe urządzenia elektroniczne i są składowane materiał...
 • Pytanie nr 55873 - Aby zapewnić prawidłowy proces wiązania i twardnienia podłoża z betonu monolitycznego, wykonywane...
 • Pytanie nr 55874 - Podłoże z betonu pod konstrukcję podłogi w piwnicy należy układać na
 • Pytanie nr 55875 - Na rysunku przekroju podłogi cyframi 5 i 7 oznaczono izolację
 • Pytanie nr 55876 - Dla zapewnienia szczelności warstwy izolacji cieplnej w podłodze, wykonywanej z płyt styropianowy...
 • Pytanie nr 55877 - Przedstawiony fragment Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczy wyk...
 • Pytanie nr 55878 - Ile zaprawy klejowej należy przygotować do ułożenia posadzki z płytek terakotowych w pomieszczeni...
 • Pytanie nr 55879 - Ile wykładziny z tworzyw sztucznych należy kupić do ułożenia w pomieszczeniu o wymiarach 12 x 15 ...
 • Pytanie nr 55880 - Który z materiałów służy do mocowania płytek terakotowych do podłoża w pomieszczeniu z ogrzewanie...
 • Pytanie nr 55881 - Płytki gresowe o dużym formacie należy dobijać do podłoża
 • Pytanie nr 55882 - Do wyrównania podkładu pod posadzkę z rulonowych wykładzin z tworzyw sztucznych można stosować
 • Pytanie nr 55883 - Po rozprowadzeniu masy samopoziomującej na podłożu należy użyć gumowego wałka z kolcami, aby
 • Pytanie nr 55884 - Na rysunku przedstawiono przekrój podłogi na legarach. Warstwa izolacji cieplnej jest ułożona
 • Pytanie nr 55885 - Przed ułożeniem podkładu monolitycznego z zaprawy cementowej warstwę izolacji cieplnej z płyt sty...
 • Pytanie nr 55886 - Aby wykonać dylatacje przeciwskurczowe podkładu pod posadzkę, jastrychy monolityczne
 • Pytanie nr 55887 - Dylatacje obwodowe w podkładach należy wykonać
 • Pytanie nr 55888 - Zużycie suchej mieszanki do wykonania 10 m2wylewki anhydrytowej o grubości 20 mm, zgodnie z przes...
 • Pytanie nr 55889 - Do wykonania posadzki należy zakupić 10 paczek płytek po 80 złotych i 5 paczek płytek po 20 złoty...
 • Pytanie nr 55890 - Resztką deski podłogowej o długości większej od 40 cm, która pozostała z pierwszego pasa układane...
 • Pytanie nr 55891 - Olejowanie stosuje się przy wykończeniu posadzek wykonanych z
 • Pytanie nr 55892 - Zamocowanie listew wykończeniowych bezpośrednio do posadzki z paneli podłogowych spowoduje
 • Pytanie nr 55893 - Renowacja posadzki z deszczułek polega na
 • Pytanie nr 55894 - Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót dopuszczalne odchylenie spoin od linii...
 • Pytanie nr 55895 - Do przygotowania mieszanki lastrykowej zużyto 120 kg grysu. Ile cementu zużyto do przygotowania m...
 • Pytanie nr 55896 - Do wykonania posadzki zużyto 50 m2terakoty i 5 worków zaprawy klejowej. Oblicz koszt materiałów z...
 • Pytanie nr 55897 - Która okładzina przeznaczona jest do wykończenia elewacji budynku jednorodzinnego?
 • Pytanie nr 55898 - Podsufitka z grubych płyt gipsowo-kartonowych zamocowana do belek stropu drewnianego chroni strop...
 • Pytanie nr 55899 - W przypadku klejenia płytek ceramicznych do nieotynkowanych ścian murowanych, wykonanych na pełną...
 • Pytanie nr 55900 - Zgodnie z instrukcją montażu paneli boazeryjnych listwy szkieletu pod pionowo układane panele ści...
 • Pytanie nr 55901 - W pomieszczeniu o wymiarach 2,5 x 4,0 m zaplanowano ułożenie okładziny ściennej z płytek ceramicz...
 • Pytanie nr 55902 - Stawka robocizny za ułożenie 1 m2 glazury wynosi 25 zł. Ile trzeba zapłacić pracownikowi za wykon...
 • Pytanie nr 55903 - Przed ułożeniem płytek ceramicznych na ścianie należy skontrolować ich
 • Pytanie nr 55904 - Do wykonywania okładzin z płytek ceramicznych należy użyć
 • Pytanie nr 55905 - Aby zapewnić dobrą przyczepność płytek ceramicznych do ściany malowanej farbą ftalową, należy...
 • Pytanie nr 55906 - Panele boazeryjne mocuje się bezpośrednio do
 • Pytanie nr 55907 - Który z materiałów okładzinowych mocuje się do podłoża za pomocą kleju rozpuszczalnikowego?
 • Pytanie nr 55908 - Drobne rysy i pęknięcia na płytkach ściennych mogą pojawić się z powodu
 • Pytanie nr 55909 - Jeżeli ułożone płytki przy opukiwaniu wydają głuchy odgłos, oznacza to, że
 • Pytanie nr 55910 - Materiały na wykonanie 40 m2okładziny kosztowały 2 400 zł, a stawka robocizny za ułożenie 1 m2zos...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ