LOGOWANIE

Kwalifikacja B7 - CZERWIEC 2018

(Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B7 - CZERWIEC 2018':

- Płytki gresowe charakteryzują się ........
- Podkłady wykonane z suchego jastrychu gipsowego przed przyklejeniem do nich płytek klinkierowych wymagają ........
- Ile płyt styropianowych potrzeba do ocieplenia podłogi pomieszczenia o wymiarach przedstawionych na rysunku? ........
- Cena jednostkowa robocizny przy wykonaniu 1 m2 izolacji termicznej posadzki ze styropianu wynosi 8,00 zł. Ile wyniesie wynagrodzenie 1 robotnika z dwuosobowej brygady za ułożenie płyt styropianowych w pomieszczeniu o wymiarach 10 × 12 m? ........
- Do wstępnego wyrównania podkładu z samopoziomującego jastrychu cementowego należy użyć pacy ........
- Do montowania w posadzkach z paneli podłogowych listew progowych z ukrytymi kołkami, przedstawionych na rysunku, należy używać młotka ........
- Maksymalna powierzchnia jednego pola jastrychu samopoziomującego wykonanego bez dylatacji nie może przekraczać 25 m2. Ile pól oddzielonych dylatacjami należy wykonać w pomieszczeniu o wymiarach 6 × 5 m? ........
- Czym należy zaimpregnować posadzkę z nieszkliwionych płytek klinkierowych? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.07-X-18.06