LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2018

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2018':

- Podłoże cementowe przed przyklejeniem do niego wykładziny PCV wymaga ........
- Cena jednostkowa robocizny przy wykonaniu 1 m2 izolacji termicznej posadzki ze styropianu wynosi 8,00 zł. Ile wyniesie wynagrodzenie 1 robotnika z dwuosobowej brygady za ułożenie płyt styropianowych w pomieszczeniu o wymiarach 10 × 12 m? ........
- Której packi należy użyć do zatarcia jastrychu cementowego na ostro? ........
- Przedstawiony na rysunku element służy do łączenia listew ........
- Na rysunku przedstawiono okładzinę z ........
- Dopuszczalne odchylenie okładziny z paneli ściennych MDF od pionu wynosi 5 mm/m i nie więcej niż 10 mm na całej wysokości pomieszczenia. Ile wynosi dopuszczalna wartość odchylenia dla przedstawionej na szkicu ściany o wysokości 2,5 m? ........
- Na którym rysunku przedstawiono sprzęt stosowany do przycinania listew podłogowych? ........
- Aby naprawić okładzinę ceramiczną, w której pękła jedna z płytek, należy wymienić ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO