LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - PAŹDZIERNIK 2016 (test 3)

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - PAŹDZIERNIK 2016 (test 3)':

- Nowe podłoże z zaprawy samopoziomującej przed przyklejeniem do niego płytek gresowych należy ........
- Na podstawie tablicy 1102 oblicz wartość kosztorysową pracy wyciągu na wykonanie zatartej na ostro warstwy wyrównawczej o grubości 2 cm pod posadzkę o powierzchni 100 m2. Cena jednostkowa pracy wyciągu wynosi 10,00 zł/m-g. ........
- Przedstawiony na rysunku sprzęt służy do ........
- Aby wyeliminować niekontrolowane pękanie podkładu z zaprawy cementowej, należy ........
- Na rysunku przedstawiono podłoże z materiałów ........
- Do wykonania 1 m2 boazerii z paneli ściennych potrzeba 6 kołków rozporowych. Podaj koszt kołków niezbędnych do wykonania boazerii o powierzchni 20 m2, jeżeli cena jednostkowa kołka wynosi 0,50 zł. ........
- Do przyklejenia dekoracyjnych płytek gipsowych do ściany z płyt gipsowo-kartonowych trzeba użyć kleju ........
- Maksymalny rozstaw listew rusztu przeznaczonego na ścienną okładzinę z paneli HDF wynosi 40 cm. Ile rzędów listew trzeba zamocować do ściany w pomieszczeniu o wysokości 2,8 m, aby nie przekroczyć dopuszczalnego rozstawu? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO