LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 55991 - Posadzka z paneli podłogowych HDF należy do grapy posadzek
 • Pytanie nr 55992 - Płytki ceramiczne o najniższej klasie ścieralności oznaczane są cyfrą
 • Pytanie nr 55993 - Podłoże z płyt OSB przed ułożeniem na nim paneli podłogowych należy
 • Pytanie nr 55994 - Drobne, nieprzekraczające 5 mm, nierówności podłoża wykonanego z zaprawy cementowej, przed ułożen...
 • Pytanie nr 55995 - Nowe podłoże z zaprawy samopoziomującej przed przyklejeniem do niego płytek gresowych należy
 • Pytanie nr 55996 - Powierzchnia podłogi pomieszczenia przedstawionego na rysunku wynosi
 • Pytanie nr 55997 - Do rozrobienia 25 kg kleju potrzebne są 4 litry wody. Ile wody należy użyć do rozrobienia 75 kg k...
 • Pytanie nr 55998 - Do wykonania 1 m2 izolacji z pianki polipropylenowej pod panele podłogowe potrzeba 1,1 m2 maty iz...
 • Pytanie nr 55999 - Zgodnie z przedstawionym cennikiem cena 1 m2 paneli podłogowych klasy AC 3 montowanych bez użycia...
 • Pytanie nr 56000 - Na podstawie tablicy 1102 oblicz wartość kosztorysową pracy wyciągu na wykonanie zatartej na ostr...
 • Pytanie nr 56001 - Za ułożenie 1 m2 posadzki z płytek ceramicznych pracownik otrzymuje 50 zł, a za ułożenie 1 m coko...
 • Pytanie nr 56002 - Którą z klas ścieralności powinny mieć panele podłogowe przeznaczone do wykonania posadzki w kory...
 • Pytanie nr 56003 - Do przyklejenia elastycznej wykładziny PVC do podłoża mineralnego należy użyć kleju
 • Pytanie nr 56004 - Do zacierania posadzki cementowej na ostro należy użyć packi przedstawionej na rysunku
 • Pytanie nr 56005 - Przedstawiony na rysunku sprzęt służy do
 • Pytanie nr 56006 - Posadzkę z płytek ceramicznych szkliwionych spoinuje się
 • Pytanie nr 56007 - Aby wyrównać ostre krawędzie płytek powstałe po ich przecięciu, należy użyć
 • Pytanie nr 56008 - Izolację przeciwwilgociową w podłodze ułożonej na gruncie należy wykonać z
 • Pytanie nr 56009 - Który materiał, oprócz pianki polipropylenowej, należy ułożyć pod panelami podłogowymi układanymi...
 • Pytanie nr 56010 - Aby wyeliminować niekontrolowane pękanie podkładu z zaprawy cementowej, należy
 • Pytanie nr 56011 - Dokładne ułożenie na posadzce wykładziny PVC produkowanej w rulonie uzyska się, jeżeli przed przy...
 • Pytanie nr 56012 - Układanie w jodełkę parkietu z deszczułek podłogowych w pomieszczeniu z oknem należy rozpocząć od...
 • Pytanie nr 56013 - Aby zabezpieczyć przed zabrudzeniami powierzchnię posadzki z PVC, należy ją
 • Pytanie nr 56014 - Okładzina ściany wykonana z paneli ściennych MDF jest materiałem
 • Pytanie nr 56015 - Na rysunku przedstawiono podłoże z materiałów
 • Pytanie nr 56016 - Stalowy słup przed wykonaniem na nim samonośnej okładziny kamiennej wymaga
 • Pytanie nr 56017 - Jeżeli w pomieszczeniu o wymiarach 3,0 x 4,0 m należy wykonać okładzinę drewnianą na wysokość 1,5...
 • Pytanie nr 56018 - Na podstawie danych zawartych w tablicy 0840 oblicz powierzchnię płytek ceramicznych szkliwionych...
 • Pytanie nr 56019 - Nakład jednostkowy pracy środka transportowego na wykonanie 1 m2 boazerii z paneli i z drewnianeg...
 • Pytanie nr 56020 - Do wykonania 1 m2 boazerii z paneli ściennych potrzeba 6 kołków rozporowych. Podaj koszt kołków n...
 • Pytanie nr 56021 - Cena jednostkowa płytek ceramicznych ściennych wynosi 30,00 zł/m2. Oblicz koszt płytek potrzebnyc...
 • Pytanie nr 56022 - Za wykonanie okładziny z dekoracyjnych płytek gipsowych robotnik otrzymuje 60,00 zł/m2. Ile wynie...
 • Pytanie nr 56023 - Do przyklejenia na ścianie płytek marmurowych należy użyć kleju do
 • Pytanie nr 56024 - Szczelinę dylatacyjną w ceramicznej okładzinie ściennej wypełnia się
 • Pytanie nr 56025 - Do przyklejenia dekoracyjnych płytek gipsowych do ściany z płyt gipsowo-kartonowych trzeba użyć k...
 • Pytanie nr 56026 - Do wymieszania 1 worka o masie 25 kg kleju z wodą należy użyć urządzenia przedstawionego na rysun...
 • Pytanie nr 56027 - Którego rusztowania należy użyć do wykonania okładziny ściennej z płytek ceramicznych w pomieszcz...
 • Pytanie nr 56028 - Do profilowania wyspoinowanej fugi należy użyć
 • Pytanie nr 56029 - Aby uzyskać poziomy układ płytek ceramicznych w okładzinie ściennej, należy
 • Pytanie nr 56030 - Maksymalny rozstaw listew rusztu przeznaczonego na ścienną okładzinę z paneli HDF wynosi 40 cm. I...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ