LOGOWANIE

Kwalifikacja EE3 - CZERWIEC 2018

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE3 - CZERWIEC 2018':

- Przedstawione w tabeli parametry techniczne dotyczą ........
- Z jakiego materiału wykonane są listwy instalacyjne przedstawione na rysunku? ........
- Instalator zamierza wykonać instalację domofonową przedstawioną na schemacie. Instalacja ma obsługiwać dwóch niezależnych użytkowników. Do każdego urządzenia będzie prowadzony jeden przewód wielożyłowy. Ile żył powinien mieć przewód wielożyłowy łączący kasetę domofonu z zasilaczem? ........
- Podłączając czujkę ruchu typu NC w konfiguracji EOL, rezystor parametryczny należy włączyć szeregowo ze stykiem alarmowym czujki i umieścić go ........
- W celu sprawdzenia ciągłości przewodów należy na mierniku wybrać funkcję pomiaru oznaczoną symbolem ........
- W celu wykonania pomiaru natężenia prądu w instalacji automatyki przemysłowej bez wyłączania obwodu spod napięcia należy wykorzystać amperomierz ........
- W układzie linii automatyki uległ uszkodzeniu przekaźnik. Napięcie sterujące cewką tego przekaźnika wynosi 12 V DC. Prąd płynący przez styki robocze przekaźnika dochodzi do 20 A DC. Napięcie na stykach roboczych może wynosić nawet 100 V DC. Przekaźnik o jakich parametrach należy wstawić w miejsce uszkodzonego? ........
- Którego typu czujki dotyczy fragment instrukcji przedstawiony na rysunku? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: