LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM2 - CZERWIEC 2018

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM2 - CZERWIEC 2018':

- Przedstawiony na rysunku zestaw podzespołów stosuje się w ........
- Sterownik PLC wykorzystywany jest w systemach ........
- Przedstawiony na rysunku element to czujka ........
- Zaprezentowany na rysunku schemat blokowy przedstawia system ........
- Z jakiego materiału wykonane są listwy instalacyjne przedstawione na rysunku? ........
- W celu podłączenia przewodów systemu domofonowego w kostce podłączeniowej należy posłużyć się ........
- W celu przygotowania kabla krosowego U/UTP należy wykorzystać złącze RJ45 oraz kabel oznaczony literą ........
- Spadek napięcia między zasilaczem a zasilanym urządzeniem przekracza nieznacznie dopuszczalną wartość. Co może w tej sytuacji zrobić instalator? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: