LOGOWANIE

Kwalifikacja E7 - PAŹDZIERNIK 2016

(Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E7 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Na podstawie symbolu rodzaju pracy S3 60 oraz czasu trwania cyklu t0 = 10 min, określ ile powinien wynosić czas postoju silnika pomiędzy kolejnymi włączeniami. ........
- Która grupa danych dotyczy prądnicy synchronicznej z biegunami utajonymi? ........
- Którego silnika dotyczy tabliczka znamionowa przedstawiona na rysunku? ........
- Na którym rysunku przedstawiono schemat uzwojenia pętlicowego? ........
- Na którym rysunku przedstawiono kabel elektroenergetyczny o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłami miedzianymi jednodrutowymi na napięcie 0,6/1 kV? ........
- W układach maszyn elektrycznych wzbudnica ........
- Na rysunku przedstawiono schemat podłączenia ........
- Które narzędzia należy zastosować do ułożenia przygotowanych zezwojów, przekładek i nakładek izolacyjnych, w żłobkach półzamkniętych stojana małego silnika indukcyjnego? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.07-X-16.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: