LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - PAŹDZIERNIK 2016


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Na podstawie symbolu rodzaju pracy S3 60 oraz czasu trwania cyklu t0 = 10 min, określ ile powinien wynosić czas postoju silnika pomiędzy kolejnymi włączeniami. ........
- Jaki jest moment obciążenia silnika asynchronicznego o przedstawionej charakterystyce mechanicznej dla prędkości wynoszącej 85% prędkości znamionowej? ........
- Dla której grupy urządzeń elektrycznych znarnionowymi parametrami technicznymi są: napięcie, prąd obciążenia, różnicowy prąd wyzwalający? ........
- Którego silnika dotyczy tabliczka znamionowa przedstawiona na rysunku? ........
- Na rysunku przedstawiono połączenie tabliczki zaciskowej silnika małej mocy ........
- Który materiał stosowany jest do wykonania pierścieni ślizgowych silnika prądu zmiennego? ........
- Na którym rysunku przedstawiono kabel elektroenergetyczny o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłami miedzianymi jednodrutowymi na napięcie 0,6/1 kV? ........
- Do jakiego rodzaju pracy przeznaczony jest silnik, którego tabliczkę znamionową przedstawiono na rysunku? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: