LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - STYCZEŃ 2016


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - STYCZEŃ 2016':

- Jakiego rodzajuurządzenie energoelektroniczne łagodnego rozruchu (tzw. soft startu) zastosowanow przedstawionym na rysunku obwodzie zasilaniasilnika indukcyjnego ........
- Poślizg znamionowy silnika o tabliczce znamionowej przedstawionej na rysunku wynosi ........
- Który z wymienionych parametrównie dotyczy wyłącznika różnicowoprądowego? ........
- Na którym rysunku przedstawiono przekształtnik spawalniczy z prostownikiem diodowym i przerywaczemtranzystorowym? ........
- Do jakiej grupy materiałów zalicza się sylit, grafit i karborund? ........
- Który element układu sterowania oznaczony jest na schemacie symbolem K4? ........
- Które własności charakteryzują przewód OWY? ........
- Który z wymienionych silników charakteryzuje się możliwością sterowania obrotem wirnika o zadany kąt? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: