LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2016 (test 2)

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2016 (test 2)':

- Który element elektroniczny charakteryzują parametry: średni prąd przewodzenia, powtarzalny szczytowy prąd przewodzenia, powtarzalne szczytowe napięcie blokowania, powtarzalne szczytowe napięcie wsteczne? ........
- Do jakiej grupy materiałów zalicza się sylit, grafit i karborund? ........
- Jakie oznaczenie posiada przewód przedstawiony na fotografii? ........
- Które ze stwierdzeń charakteryzuje działanie wyłączników silnikowych Q1 i Q2 w układzie, przedstawionym na schemacie? ........
- Pakiety ogniwa NiCd, NiMH, Li-ion łączy się poprzez ........
- Na fotografii przedstawiono ........
- Do pomiaru rezystancji uzwojeń metoda techniczną stosuje się ........
- Której czynnościnie trzeba wykonywać po wymianie silnika na nowy w sprzęcie AGD? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2016 (test 2)